Auto Klasik djeluje već nekih 20 godina u ovome poslu te pažljivo radimo na svakom autu. Posebno se brinemo za detalje jer naša auta idu na zahtjevno svjetsko tržište. Prosjek rada na autu nam je tri mjeseca, ne uzimajući u obzir neke zahtjevne projekte koji se znaju produžiti i na puno više.